Gebruiksvoorwaarden

VOORBEELD

Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar vieouty.com. Wij  bieden deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld. Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen. en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of makers van inhoud zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Website en maak geen gebruik van de Diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.                 

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL


Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om eventuele van uw minderjarige gezinsleden om deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of de Service gebruiken in strijd met toepasselijke wetten in uw land (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten.  Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd over netwerken verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder schriftelijke toestemming van ons. opzettelijk.
De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet accuraat, volledig of actueel is.  Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen.  Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten.  Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden verstrekt.  Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken.  U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te monitoren.

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN


Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).


Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website.  Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo getrouw mogelijk weer te geven.  We kunnen niet garanderen dat kleuren correct worden weergegeven op uw computermonitor.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of land.  Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen.  Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken.  Alle productbeschrijvingen of prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons.  Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.  Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE.


Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren.  Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.  Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die via dezelfde klantaccount of creditcard worden geplaatst, en/of op bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.  In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.  Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan.  U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN


Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de website worden aangeboden, is voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen).  Deze nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS MET DERDEN


Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de juistheid daarvan en wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden. avonden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden.  Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat.  Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN.


Als u specifieke inzendingen indient (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) als reactie op onze uitnodiging, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk “Opmerkingen”) zonder onze uitnodiging, stemt u ermee in dat wij de opmerkingen die u ons op elk gewenst moment en zonder beperking indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken.  Wij zijn niet verplicht om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor eventuele Opmerkingen, of (3) op eventuele Opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij. in strijd is met de gebruiksvoorwaarden. .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of ander persoonlijk of eigendomsrecht.  U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.  U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen.  U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan.  Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE


Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid.  Zie ons privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES


Af en toe kan er informatie op onze Website of Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid.  We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst ). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.  Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK


Naast alle andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel;  (b) om illegale activiteiten uit te lokken of eraan deel te nemen;  (c) het overtreden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen;  (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden;  (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;  (f) valse of misleidende informatie doorgeven;  (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen of kunnen verstoren;  (h) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of volgen;  (i) om te spammen, phishen, pharmen, spideren, crawlen of scrapen;  (j) voor obscene of immorele doeleinden;  of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet in gevaar te brengen of te omzeilen.  Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden vormen van gebruik schendt.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is.  De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. , expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
onder geen enkele omstandigheid zullen ons bedrijf, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade, direct, indirect, incidenteel, punitief, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, omzetverlies, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade.  hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor het gebruik van de dienst of producten verkregen via de dienst, of voor enige andere claim die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of producten op enigerlei wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de Dienst.  strikte aansprakelijkheid of anderszins, elke andere claim die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Service of een product verkregen via de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de Inhoud, of enig verlies of schade opgelopen als als gevolg van het gebruik van de Dienst, of enige Inhoud (of producten) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld op of via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent van de waarschijnlijkheid.  Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VERGOEDING


U stemt ermee in om ons bedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen. , ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID


In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. Dienst. Een dergelijk gebruik en bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING


De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat zij door u of door ons worden beëindigd.  U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met beëindiging;  en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen. . , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT


Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u van dienst zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN


U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.  Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen.  Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE


Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan 

JUNFUTURE INC

1610 WYNKOOP ST RM 201,DENVER,CO 80202